نشست شورای فنی کشتی فرنگی فدراسیون کشتی، امروز (سه شنبه) برگزار شد و تصمیمات مختلفی در خصوص اوزان مختلف در آن به تصویب رسید.

تیم کشتی فرنگی ایران باید خود را مهیای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و مسابقات قهرمانی جهان در «بوداپست» مجارستان کند.

*مصوبات شورای کشتی فرنگی بدین شرح است:

۱- مسابقات انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰کیلوگرم بر اساس ضوابط همیشگی انتخابی ها برگزار شود.

۲- در وزن ۵۵ کیلوگرم «رضا خدری» به نفرات حاضر در انتخابی نهایی اضافه شود.

۳- در وزن ۶۳ کیلوگرم «سامان عبدولی» به نفرات حاضر در انتخابی نهایی اضافه شود.

۴- در وزن ۶۷ کیلوگرم «محمد الیاسی» در صورت بهبود شرایط و تایید کادر فنی، با نفرات اول تا سوم انتخابی، رقابت درون اردویی برگزار کند.

۵- در وزن ۷۲ کیلوگرم «فرشاد بلفکه» و «مجید خلیلی» به نفرات حاضر در انتخابی نهایی اضافه شوند. 

۶- در وزن ۸۲ کیلوگرم «یوسف قادریان» به نفرات حاضر در انتخابی نهایی اضافه شود.

۷-در وزن ۹۷ کیلوگرم «امیرحسین حسینی» به نفرات حاضر در انتخابی نهایی اضافه شود.

۸-در وزن ۵۵ کیلوگرم، ضرورتی به حضور «مسلم نادری خادم» در انتخابی نهایی نیست.

نفر برتر انتخابی به همراه نادری خادم به تورنمنت های بین المللی اعزام می شوند تا پس از ارزیابی کادر فنی، نفر برتر به رقابت های جهانی اعزام می گردد.

۹- با پیشنهاد شورای فنی، مقرر شد کادر فنی از مهدی علیاری، امیر قاسمی منجزی، رامین طاهری و پیام بویری برای حضور در اردو دعوت کند.