مجید کیان‌پور اظهار کرد: در نشست مشترک کمیسیون عمران با معاونان وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه درباره چگونگی تعیین شاخص‌های کمی و کیفی در حوزه حمل و نقل در چارچوب مواد برنامه ششم توسعه صحبت شد.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس، ادامه داد: این شاخص‌ها باید توسط سازمان برنامه و بودجه استخراج و در هیات وزیران مورد بحث و بررسی و تصویب قرار بگیرد اما به دلیل عمل نکردن مسئولان این سازمان به تکالیف مشخص شده، مفاد برنامه ششم توسعه در بخش حمل و نقل ۱۰ روز به این سازمان فرصت داده شد تا گزارش خود از شاخص‌های مورد نظر در این حوزه را تهیه و به کمیسیون اعلام کند.