اصغر مسعودی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: تا زمانی که واژه های «صوت و تصویر»، «فراگیر» «صوت و تصویر فراگیر» را به طور دقیق معنا نکنیم، بحث «انحصار» برای صداوسیما در فضای مجازی معنا ندارد.

مسعودی، عضو کمیته ارشاد، تبلیغات اسلامی و گردشگری کمیسیون فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، درباره جلسه روز گذشته این کمیته پیرامون موضوع اعطای انحصار صدور مجوز و نظارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما گفت: خلاصه صحبت‌های آن جلسه این بود که ما باید وازه ها را معنا و تعریف کنیم. یعنی اینکه مشخص کنیم مراد از «صوت و تصویر» چیست، منظور از «فراگیر» چیست و اینکه «صوت و تصویر فراگیر» چه معنایی دارد. تا زمانی که این واژه ها به درستی تعریف نشود «انحصار» معنا ندارد.

مسعودی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس که در آن بحث مذکور مطرح شده بود ادامه داد: در کمیسیون، درباره ماده ۴ طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما بحث شد. در یک بند از این ماده بحث نظارت صداوسیما مطرح شده بود که وزارت ارتباطات قطعا با این بحث مخالف بود.  اعضای کمیسیون هم صحبت هایی را مطرح کردند ولی هنوز نتیجه گیری قطعی در این زمینه انجام نشده است.

[وزارت ارتباطات با بحث «انحصار» صداوسیما در فضای مجازی مخالف است / باید واژه‌های «صوت و تصویر»، «فراگیر» و «صوت و تصویر فراگیر» را به طور دقیق معنا کنیم؛ در حال حاضر تفاوت دیدگاه وجود دارد / بحث مطرح شده در کمیسیون «صداوسیما» بود نه «فضای مجازی»]

او افزود: اگر انحصار اعطای مجوز به صداوسیما داده شود باید «صوت و تصویر فراگیر» معنا شود. در نتیجه قرار شد کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت ارتباطات، دولت و صداوسیما دور هم جمع شوند و بحث کنند، از شورای عالی فضای مجازی هم استعلام شود که منظور از صوت و تصویر فراگیر چیست.

مسعودی ادامه داد: در حال حاضر در این زمینه تفاوت دیدگاه وجود دارد؛ نمی شود شورای عالی فضای مجازی صوت و تصویر فراگیر را یک معنا کند، ارتباطات و مخابرات طور دیگر و صداوسیما هم آن را به گونه ای دیگر معنا کند. باید معنای واحدی از اینها داشته باشیم و براساس آن تصمیم بگیریم. تا واژگان کلیدی معنا نشود تصمیم گیری درباره موادی که درباره آن واژگان است تصمیم گیری قطعی نیست.

نماینده نیریز و استهبان در مجلس افزود: در آن جلسه دوستان تعبیری مطرح را می‌کردند که نامه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی نظارت را به صداوسیما داده است. در واقع بحث ما فضای مجازی نبود بلکه صداوسیما بود.

او درباره پیش بینی خود از احتمال تصویب موضوع اعطای انحصار به صداوسیما در کمیسیون فرهنگی گفت: باید در مورد یک ماده به طور کامل تصمیم گیری کنیم؛ نمی شود صدر ماده را رها کرده و ذیل ماده را تصمیم گیری کنیم. در آن روز رای گیری به این صورت بود که صدر ماده ۴ را به جمع بندی نرسیدیم اما درمورد ذیل آن رای گیری انجام شد. اما از آنجا که مباحث مختلفی مطرح می شود باید این مباحث کاملا تبیین و سپس تصمیم گیری شود.

او همچنین گفت: در جلسه مذکور در این باره این موضوع هم بحث شد که همزمان با پیام رسان های داخلی، موتور جستجوی داخلی و ایمیل های داخلی و ملی را هم تقویت کنیم. بحث آماده سازی ریزساخت ها و شفافیت قوانین و مقررات هم مطرح شد اما تصمیم نهایی گرفته نشد.