علی ساری درباره جزئیات و مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی گفت: جلسه امروز کمیسیون با محوریت دو موضوع بررسی شرکت های شستا با حضور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی و بررسی مسائل کمیته امداد امام خمینی با حضور رئیس این کمیته انجام شد.

این نماینده اصلاح‌طلب مردم خوزستان افزود: جلسه بررسی شرکت‌های شستا با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و هیات مدیره آن پیرامون مشکلات این شرکت‌ها صورت پذیرفت و قرار بر آن شد که جزئیات بیشتر این موضوع در جلساتی دیگر طی گزارشی ارائه و مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: جلسه مربوط به کمیته امداد هم به بررسی چالش‌های موجود و مشکلات افراد تحت پوشش و امکان ارائه خدمات بیشتر به آن‌ها پرداخت و قرار بر آن شد جهت بررسی‌های تخصصی‌تر، این موضوع دوباره بررسی شود.