غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران اظهار کرد: حکم قصاص محمد ثلاث - راننده اتوبوسی که در حادثه خیابان پاسداران ۳ مامور نیروی انتظامی را زیر گرفته بود - در دیوان عالی کشور تایید شد.

پیش از این، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از محکومیت عامل قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه بار قصاص خبر داده بود و گفت: متهم علاوه بر سه مرتبه قصاص به حبس نیز محکوم شده است.