بلتا نوشت، این تصمیم به دلیل بهینه سازی در هزینه‌های دولتی اتخاذ شده است و امور مربوط به استرالیا و نیوزلند را سفارت بلاروس در اندونزی برعهده می‌گیرد.

کشور نه میلیون نفری بلاروس در شرق اروپا دارای اتباع بسیار کمی در استرالیا و نیوزلند است و از این رو حفظ سفارتخانه این کشور برای دولت بلاروس صرفه اقتصادی ندارد.

براین اساس اتباع بلاروسی برای انجام امور کنسولی خود مجبور هستند تا به نزدیکترین سفارتخانه این کشور در جاکارتای اندونزی مراجعه کنند.