سیدکاظم دلخوش در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: در استان گیلان کشاورزان با بحران آب مواجه شدند، وزیر کشاورزی به این امر باید توجه داشته باشد.

وی در ادامه گفت: از ریاست مجلس خواستاریم در رابطه با بحث بسیج اشتغال با توجه به پیگیری نمایندگان اقدام کند چرا که مشکل اشتغال یکی از مشکلات اصلی کشور است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ادامه داد: متاسفانه شاهد به سرقت رفتن تعدادی از عابر بانک‌ها بودیم با توجه به وزن سنگینی که عابربانکها دارد مانند مجسمه ها در گذشته شده است. بانک مرکزی باید دلیل این امر را پیگیری کند.