مصطفی کواکبیان در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: ما شنیده ایم که کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس با آمریکا قصد همکاری دارند تا از برجام خارج نشوند ولی تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند. بنده به عنوان نماینده مردم به وزارت خارجه می گویم اگر قرار باشد از برجام فقط پوسته ای بماند و تحریم ها علیه ایران اعمال شود حضور ما در برجام معنا ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید برنامه ریزی کنیم چرا که ما فقط پوسته برجام را نمی خواهیم و با همه مفاد و محتوا برجام را می خواهیم.