همایش روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور به میزبانی استان مازندران در ساری برگزار می‌شود.

این همایش روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه با سخنرانی رئیس قوه قضائیه در مجموعه فرهنگی رفاهی قوه قضائیه در ساری برگزار می‌شود.