رویترز گزارش داد، تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن پس از نشست کابینه اعلام کرده است که در پی یکسری رسوایی‌ها که وزارتخانه‌اش در آن دخیل است مساله استعفایش را در دست بررسی ندارد.

براساس گزارش‌هایی که اخیرا منتشر شده آزار جنسی از سوی یکی از مقام‌های ارشد در وزارت دارایی ژاپن و اسناد مرتبط با فروش مناقشه برانگیز یک زمین دولتی از جمله رسوایی‌هایی است که این وزارتخانه در این کشور آسیایی با آن درگیر است.