سیدمحمد جواد ابطحی گفت: در دوره رکود، تاخیر و تعلل در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها چه افرادی مسئول پیگیری این اتفاق هستند و واکنش مجلس در برابر مقصران چیست؟

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات متذکر شد: واگذاری اموال منقول و غیر منقول مازاد بانک‌ها باید طبق قانون رفع موانع تولید سه ساله انجام می‌شد، اما دستورالعمل‌های قانون تازه در سال گذشته نوشته شد و طبق گفته آقای رئیس (لاریجانی) عملکرد این قانون کمتر از ۶۶ درصد بوده است. وقتی قانون سال ۹۴ ابلاغ می‌شود، چرا دستورالعمل‌های آن با دو سال تاخیر در سال ۹۶ به تصویب رسید.