اعضای شورای شهر تهران به عنوان اولین دستور جلسه انتخاب ۷ گزینه از بین ۲۰ گزینه انتخابی  را در دستور کار خود قرار دادند. با اعلام گزینه های نهایی انتخاب شهردار، محسن هاشمی در میان این ۷ گزینه نبود.

گزینه‌های نهایی ۷ نفر  انتخاب شده در مرحله اول تصدی شهردار جدید پایتخت به شرح زیر است:

۱ـ سیدمحمدعلی افشانی

۲ـ محمدابراهیم انصاری لاری

۳ـ سید محمود حجتی

۴ـ پیروز حناچی

۵ـ سید محمود حسینی

۶ـ حجت الله میرزایی

۷ـ سمیع‌الله مکارم حسینی