محسن هاشمی در رابطه با نتیجه جلسه هم‌اندیشی امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: امروز اعضای شورا از کاندیداهای مورد نظر خود دفاع کردند؛خصوصیات، کارایی و برنامه‌هایشان را اعلام کردند.

وی ادامه داد: رای‌گیری به صورت علنی انجام نشد و بر اساس رای‌گیری استمزاجی قرار شد که من در شورا بمانم. برخی از اعضا اصرار دارند که اسم من باشد.

هاشمی در رابطه با نحوه‌ رای‌گیری اعلام کرد: اسامی بر روی مانیتور قرار گرفته می‌شود و بعد از رای‌گیری مخفی ۷ نفر نهایی اعلام می‌شود.

او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره انتقاد به سیاسی بودن گزینه‌ها گفت: این اظهارات منتقدان است.