حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در تذکری اظهار کرد:‌ رئیس جمهور در فرمایشات خود گفته که دستگاههای نظارتی باید بر مبنای قانون و نه عقل ناقص خود عمل کنند. عقل ناقص مبنای عملکرد دستگاههای نظارتی نیست. این صحبت‌های رئیس جمهور در حالی است که اگر قرار باشد این طور عمل کنند قطعا زیر مجموعه ایشان نیز همین رویه را در پیش می‌گیرد.

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: دستگاههای نظارتی باید به وظیفه‌ خود بر  اساس قانون عمل کنند. ما نیز باید تلاش کنیم با ادبیاتی صحبت کنیم که این گونه موارد ایجاد نشود.

در ادامه ذوالنور در تذکر دیگری در انتقاد از حضور نیافتن سیف رئیس بانک مرکزی در جلسه امروز مجلس گفت: قرار بود آقای سیف درباره‌ی واگذاری بانک‌ها به مجلس گزارش ارائه دهد و حضور پیدا کند اما علی رغم اهمیت این موضوع ایشان به مجلس نیامدند لازم است هیات رئیسه از شأن مجلس دفاع کند.

در پاسخ به این تذکر، لاریجانی رئیس مجلس گفت: طبق توضیحات معاون بانک مرکزی ایشان جلسه‌ای درباره‌ی موضوع ارز داشتند به همین دلیل نتوانستند در مجلس حضور پیدا کنند.

علی رغم توضیحات رئیس مجلس ذوالنور گفت که قطعا این موضوع اهمیت بیشتری داشت آقای سیف می‌توانست زمان جلسه خود را تغییر دهد.