الیوم السابع گزارش داد، محمد المومنی، وزیر اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت اردن بر موضع ثابت کشورش در برابر بحران سوریه از زمان آغاز آن تاکید کرد.

المومنی تاکید کرد: موضع ما از ابتدا ثابت و واضح بوده است، ما از راه حل سیاسی و نه نظامی برای بحران  سوریه حمایت می کنیم و از کشورهای حامی حل بحران سوریه می‌خواهیم هر اقدامی که می‌توانند را جهت ممانعت از ریخته شدن خون سوری‌ها، حفاظت از وحدت و حاکمیت سوریه و کشاندن تمامی طرف‌ها بر سر میز مذاکره انجام دهند.

وی در ادامه افزود: اردن تمامی اقدامات لازم را جهت حمایت از مرزهایش اتخاذ خواهد کرد.

المومنی تصریح کرد: ما در اردن با تمامی طرف‌های تاثیرگذار در بحران سوریه ارتباط داریم و همکاریمان را درخصوص امنیت و ثبات این کشور ادامه می‌دهیم به طوری که با ثبات منطقه‌ای هماهنگ باشد.

وزیر اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت اردن خاطرنشان کرد: آن‌چه که برای اردن اهمیت دارد و به طور دقیق بر آن متمرکز شده، امنیت و ثبات در مرزهای شمالی‌اش است و تمامی گام‌های لازم برای تحقق آن بر می‌دارد.