محمد شریعتمداری ، در تشریح نشست روز گذشته سه قوه، گفت: این نشست یکی از بهترین جلساتی بود که در عمر خدمتم دیده ام، چراکه مسئولان و مدیران اصلی سه قوه در کنار یکدیگر جمع شده و درباره مشکلات و معضلات مهم کشور مشفقانه گفت و گو کردند و به نوعی برای رفع مشکلات در کنار یکدیگر هم رای شدند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این نشست ابتکار خوبی بود که رییس مجلس انجام داد، افزود: برخی مشکلاتی که در این جلسه درباره آن بحث شد، مشکلاتی بوده که در طول تاریخ ایجاد شده و حل آن به صورت طبیعی تدریجی است، اما اینکه سه قوه این مشکلات را بر روی ریل اصلی برای حل قرار دهند مهم تر از تاریخ پایان آن است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به محورهای مطرح شده در نشست سه قوه تصریح کرد: کمبود منابع و مسئله اقلیم از مسائلی بوده که نمی توان یک روزه آن را رفع کرد، اما همکاری سه قوه با یکدیگر می تواند در جهت کاهش تالمات مردم که در این زمینه پیش می آید تاثیرگذار باشد.