اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر اساس آنچه آعلام کرده بودند بررسی و انتخاب هفت گزینه نامزدی شهرداری تهران را در دستورکار جلسه آتی خود قرار داده‌اند. 

در این جلسه همچنین موضوعاتی از جمله بررسی یک فوریت طرح «الزام شهردای تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران» و بررسی چندین پرونده باغات نیز در دستورکار قرار دارد. 

در ادامه جلسه پنجاه و هشتم انتخاب نمایندگان کمیسیون‌‌‌‌های اصلی شورا درخصوص ماده واحده مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی کلیه طرح‌ها و پروژه‌‌های شهرداری انجام خواهد شد. 

همچنین انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره‌‌‌برداری از خطوط اتوبوسرانی، مینی‌‌بوسرانی و میدل‌باس و ون شهر تهران در جلسه آتی شورا صورت خواهد گرفت.