به نظر می رسد تعدادی از ۲۸ گزینه مطرح شده از سوی اعضای شورای شهر برای تصدی شهرداری تهران به دلیل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از لیست مورد بررسی حذف می شوند.

انصاری لاری، بی‌طرف، مرتضی بانک، مقیمی، حسینی مکارم و ویسه از گزینه هایی هستند که به دلیل بازنشستگی انتخاب احتمالی آنها با ابهامات جدی قانونی روبرو است.

تا چندی پیش به دلیل تبصره ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، پست های سیاسی:

۱- رؤسای سه قوه

۲- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان

3- وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور

۴- استانداران و سفراء

۵- معاونین وزراء

از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده بودند که با تصویب اصلاح قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس این تبصره به صورت اساسی تغییر کرده است.

زهرا ساعی نماینده مردم تبریز با بیان این خبر گفته بود: قرار بر این شد که در پی این مصوبه بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری فعالیت بازنشستگان در سمت های مدیریتی به غیر از بند الف(سران قوا)، بند ب(معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان) و بند ج(وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی) لغو شود، همچنین این مصوبه برای همترازهای این سمت ها نیز لغو خواهد بود.

اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.

بر این اساس علاوه بر شهردار تهران، معاونان وی نیز نمی توانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و طبیعتا شورا نباید در انتخاب شهردار آتی به گونه عمل کند که با قانون جدید در تعارض باشد.