معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری همگام با دیگر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی و رفع انحصار در فضای مجازی، دیگر در تلگرام فعالیت نخواهد کرد.