سرلشگر باقری در حاشیه اجلاس فرماندهان نیروی دریایی حاشیه اقیانوس هند با اشاره به واگذاری ریاست این اجلاس به نیروی دریایی کشورمان در مدت دو سال اظهار کرد: در این دو سال نشست‌ها و هم اندیشی‌های مختلفی برای ارتقاء امنیت اقیانوس هند برگزار می‌شود . همچنین برگزاری رزمایش‌ها را دنبال می‌کنم تا روز به روز شاهد امنیت مناسب‌تر اقیانوس هند و  دریاهای پیرامون آن باشیم.

وی همچنین گفت: هماهنگی این کشورها می‌تواند امنیت بهتری را برای اقیانوس هند برقرار کند. بنابراین کشورها باید با یکدیگر بیشتر هماهنگ باشند و اجازه ندهند قدرت‌های سلطه گر به جای آنها امنمیت این منطقه را بر  عهده بگیرند.