پسر مقتول به قضات گفت: «این مرد، مادرم را به ستوه آورده بود او را دائماً کتک می زد و با مصرف مواد مخدر و آزار و اذیت‌هایش زندگی را به ما تلخ کرده بود. او مادرم را بیگناه کشت و حالا ما خواستار اعدام او هستیم.»

این جنایت عصر پانزدهم بهمن سال ۹۵ در خانه‌ای واقع در پاکدشت رخ داد.

در تحقیقات فنی پلیس عامل جنایت که شوهر این زن بود در یک عملیات تعقیب وگریز با شلیک گلوله دستگیر شد. این متهم در همان بازجویی‌های نخستین پرده از راز جنایت هولناکش برداشت و به قتل عمد همسرش اعتراف کرد. این متهم صبح دیروز از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی پای میز محاکمه ایستاد.در آغاز جلسه مادر و دو فرزند مقتول در جایگاه قرار گرفتند وخواستار قصاص متهم شدند.

این مرد ۵۵ ساله در دفاع از خود گفت:

کشاورز بودم. از ۱۵ سال قبل معتاد شدم تریاک، شیشه و هرچی که دستم بیاید مصرف می‌کنم.

چرا همسرت را کشتی؟ چهار، پنج سالی بود باهم اختلاف داشتیم

چه اختلافی؟ به‌ خاطر مصرف مواد مخدر یک پایم زندان بود یک پایم کمپ ترک اما هیچ فایده‌ای نداشت

روزحادثه را شرح بده؟ عصر بود وقتی از خانه مادر زنم برگشتیم بازهم برسر مواد کشیدن با همسرم درگیر شدم .او به من گفت این بار آبرویت را می‌برم و تو را می‌اندازم زندان طوری که دیگر رنگ آزادی را نبینی عصبانی شدم و با چاقوی سلاخی هفت ضربه به او زدم و کشتمش. اما در حالی که داشتم فرار می کردم پلیس من را دید و با شلیک گلوله دستگیر شدم.

الان چه درخواستی‌داری و چه دفاعی از خودت داری؟ من اتهامم‌ را قبول دارم و باید قصاص شوم....

پس از اظهارات متهم وکیل تسخیری وی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: با توجه به اقرار‌های موکلم و اظهار پشیمانی وی از اولیای دم تقاضای عفو و بخشش دارم.آنگاه قضات هم با توجه به اوضاع  واحوال متهم از اولیای دم خواستند از حق قصاص شان بگذرند اما آنها نپذیرفتند.

در پایان جلسه قضات پس از شور با یکدیگر با توجه به محتوای پرونده و درخواست اولیای دم متهم را به اتهام قتل عمد همسرش به قصاص نفس محکوم کردند.