سومریه نیوز گزارش داد، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در سخنانی در میان تعدادی از جوانان این کشور خطاب به آن‌ها گفت: شما نقش مهمی در پیروزی و نجات عراق از هجمه داعش داشتید.  هجمه داعش به خاطر اتحاد مردم عراق شکست خورد. پیروزی عراق بر تروریست‌ها لطفی است که ما به جهان کردیم.

وی ضمن تأکید بر نقش اصلی جوانان در بازسازی عراق، از آن‌ها خواست با طرف‌هایی که به ضرر کشور با خارج در تعامل هستند، همکاری نکنند.

العبادی گفت: جوانان نباید به سیاستمداران فاسدی که به دنبال تحقق اهداف خود از طریق توانایی‌های آن‌ها هستند، نزدیک شوند. پیروزی ذهنیت درست و قدرت را برای عراق به وجود آورد درنتیجه ما به دیکتاتوری یا حزب بعث بازنخواهیم گشت.