فاطمه هاشمی‌ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ابتدا دولت باید در شهرها و روستاها زیرساخت‌ها را برای خیرین فراهم سازد تا امکان خدمت در آنجا بوجود آید.

 

وی عنوان کرد: در مناطق روستایی کارهای خوبی در حوزه اشتغال‌زایی بانوان انجام شده و این اشتغال‌زایی باید با تاکید بر امکانات و پتانسیل‌های هر منطقه صورت پذیرد، باید دست از گداپروری برداریم و نیازمندان را به سوی اشتغال‌زایی سوق دهیم. تا زمانی که خود را قیم مردم بدانیم مشکلات حل نخواهد شد. باید برای کاهش محرومیت در جامعه، امور را به مردم بسپاریم.

 

هاشمی‌ خاطرنشان کرد: بواسطه وظیفه در بنیاد بیماری‌های خاص به مناطق مختلف کشور سفر می‌کنیم، در حوزه درمانی بیماران خاص را کمک می کنیم اما در حوزه معیشتی نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و متاسفانه روز به روز هم بر این مشکلات معیشتی‌ افزوده می‌شود.