اشرف بروجردی، شامگاه شنبه در نشست گفت و گوی ملی که با عنوان «ترمیم سرمایه اجتماعی» در شیراز برگزار شد افزود: وقتی ما نتوانیم با خودمان حرف بزنیم چگونه می توانیم با دنیا وارد گفت و گو شویم و خود را به عنوان یک کشور مترقی اسلامی به آنها معرفی کنیم؟

وی اظهار داشت: برای انجام یک گفت و گوی صحیح ابتدا باید موضوع بحث مشترک باشد تا بهتر بتوان از آن نتیجه گرفت.

بروجردی بیان کرد: همچنین در یک گفت و گوی سازنده، طرفین باید به دنبال کشف حقیقت باشند نه اینکه هدف آنها فقط اثبات گفته های خویش باشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ادامه داد: در یک گفت و گوی سازنده، طرفین باید ماحصل اندیشه های خود را با هدف بهره برداری دراختیار دیگران قرار دهند.

وی که ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را هم بر عهده دارد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کتابخانه ملی جای بحث های سیاسی نیست اما تمام اندیشه ها می تواند با توجه به شرایط گفته شده درآن مطرح شود.

بروجردی افزود: متاسفانه در حال حاضر فاصله بین نسل های گذشته با نسل کنونی بیشتر شده اما برای کاستن از این فاصله نباید از طریق مقابله وارد شد.

وی اظهار داشت: بیان مطالبات نسل کنونی توسط آنان می تواند مسئولان کشور را وادار کند تا راهکارهای بهتری برای حل مشکلات پیدا کنند.

در این نشست چند تن از بانوان به عنوان نماینده اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کردند.