بر اثر برودت هوا ۶۸۰۰ هکتار از باغات میوه شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی از بین رفتند.

خسارات ناشی از سرمای اخیر به درختان گردو در ارتفاعات دودانگه ساری‎ در استان مازندران

سرمای زیر ۷ درجه باعث سرمازدگی بیش از ۸۰ درصد محصولات باغی شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی شد.

بر اثر برودت هوا ۶۸۰۰ هکتار از باغات میوه شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی از بین رفتند.

مساحت باغات شهرستان اهر بیش از ۸ هزار ۵۰۰ هکتار است که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع میوه سردرختی برداشت می‌شود.

براساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی سرمای زیر ۷ درجه باعث ضرر مالی ۱۶۲ میلیارد تومانی به باغداران شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی شده است.

کاهش دمای هوا در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی به زیر ۷ درجه سانتی‌گراد رسید که باعث شد به ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از باغات میوه هسته‌دار و دانه‌دار خسارت جدی وارد شود.

براساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی سرمای زیر ۷ درجه باعث ضرر مالی ۱۶۲ میلیارد تومانی به باغداران شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی شده است.

خسارات ناشی از سرمای اخیر به درختان گردو در ارتفاعات دودانگه ساری‎ در استان مازندران

بعضی مناطق و زمین‌های زراعی جو بر اثر بارش برف موجب حالت خوابیدگی شده است که با این وضعیت فعالیت فتوسنتزی کاهش می‌یابد و مزراع با کاهش چشمگیر محصولات روبرو هستند.

خسارات ناشی از سرمای اخیر در ارتفاعات دودانگه ساری‎ در استان مازندران درخت‌های گردو را به حالت خوابیدگی فرو برده و آسیب جدی به کشاورزان این مناطق وارد کرده است.

خسارات ناشی از سرمای اخیر در ارتفاعات دودانگه ساری‎ در استان مازندران درخت‌های گردو را به حالت خوابیدگی فرو برده و آسیب جدی به کشاورزان این مناطق وارد کرده است.

خسارات ناشی از سرمای اخیر به درختان گردو در ارتفاعات دودانگه ساری‎ در استان مازندران

کاهش دمای هوا در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی به زیر ۷ درجه سانتی‌گراد رسید که باعث شد به ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از باغات میوه هسته‌دار و دانه‌دار خسارت جدی وارد شود.