خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با انتشار بیانیه‌ای از بازدید تیم حقیقت‌یاب این سازمان از محلی که گفته می‌شود در آن حملات شیمیایی رخ داده است، خبر داد و اعلام کرد، نمونه‌های جمع‌آوری شده به آزمایشگاه این سازمان در ریس‌ویک منتقل خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ضمن ارزیابی اوضاع، اقدامات بعدی نظیر بازدید مجدد از دوما را مدنظر قرار خواهد داد.