خبرگزاری کره شمالی گزارش داد، حمایت های آمریکا در شرایطی از این رژیم صورت می گیرد که نیروهای امنیتی تل آویو در حال به خاک و خون کشیدن معترضان فلسطینی هستند.

در این بیانیه آمده است که «آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در هر شرایطی از رژیم صهیونیستی دفاع می کند» اما وقت آن رسیده است که به این «سیاست نخ نما و پوسیده قدیمی و دفاع بیهوده» از این رژیم پایان دهد.

بیانیه ادامه می دهد که اسراییل سال هاست که مردم فلسطین را ترور می کند سرزمین آنها را اشغال کرده است و در این وضعیت، آمریکا به عنوان مدافع جنایات این رژیم سینه سپر کرده است.

کره شمالی از رژیم صهیونیستی به عنوان قاتل فلسطینی ها یاد کرده است که صلح و ثبات خاورمیانه را به نابودی کشانده است و جنایاتی که علیه منطقه خاورمیانه مرتکب شده سزاوار هزاران بار محکومیت است.

روزنامه &#۳۹;مینجو جوسون&#۳۹; ارگان دولت کره شمالی هم در یک بیانیه جداگانه از آمریکا انتقاد کرده و آورده است که آمریکا اگر واقعا مدعی دفاع از حقوق بشر است باید با جامعه بین المللی همراه شده و جرایم و جنایات &#۳۹;تل آویو&#۳۹; را محکوم کند.

این نشریه می افزاید اما چنین چیزی وجود ندارد آمریکا و رژیم صهیونیستی از چشم جامعه بین المللی افتاده اند و دود جنایات این رژیم به چشم مردم منطقه می رود و «استاندارد دوگانه واشنگتن در زمینه حقوق بشر» و سیاسی کردن آن برای همه روشن و مبرهن است.