حمید بعیدی نژاد در یادداشت خود آورده است: حمله نظامی هفته گذشته از سوی آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه سوریه به دلیل تحقیق و یا تولید تسلیحات شیمیایی مباحثی را به راه انداخته است.

وی افزود: هنوز مشخص نیست که چرا سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که به‌طور قانونی و از سوی جامعه جهانی مسئول راستی آزمایی درباره استفاده از این تسلیحات است در رابطه با حمله ادعایی صورت گرفته در دومای سوریه به‌طور کامل کار خود را آغاز نکرده است.

همچنین مشخص نیست که چرا آمریکا و متحدانش نمی‌توانستند اقدام خود را تا زمانی که بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که راهی دوما بودند و کار تحقیقات خود را آغاز کرده است، به تأخیر بیندازند.

سفیر کشورمان در ادامه این یادداشت نوشت: واکنش رئیس جمهوری آمریکا و متحدانش به استفاده از تسلیحات شیمایی در سوریه نشان می‌دهد که هنوز برخی کشورها تمایل دارند تا به‌رغم وجود سازوکارهای راستی آزمایی در جهت اعمال تعهدات خلع سلاح، به سیاست‌های یک‌جانبه متوسل شوند.

وی تصریح کرد: چنین اقدامی تلاش‌های بین‌المللی و چندجانبه علیه توسعه و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی را تضعیف می‌کند.