پایگاه خبری کنگره آمریکا گزارش داد، قانون‌گذاران ایالت نیویورک روز گذشته-جمعه- قانونی را برای مقابله با «حق عفو» رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، پیشنهاد کردند.

در حال حاضر در قوانین آمریکا روزنه‌ای وجود دارد که محکوم کردن افرادی که یک بار توسط رییس‌جمهوری عفو شدند، را غیر ممکن می‌کند.

نمایندگان نیویورک روز جمعه پیشنهاد تصویب این قانون را دادند تا امکان مجازات فردی که مشمول عفو رییس‌جمهوری شده و پس از آن مرتکب جرم ایالتی می‌شود، فراهم شود.

لازم به ذکر است رییس‌جمهوری آمریکا حق عفو کسی را که جرم ایالتی مرتکب شده، ندارد و تنها درباره جرائم فدرال(کشوری) «حق عفو» در اختیار رییس‌جمهوری قرار دارد.