عبدالله ناصری گفت: «تعبیری را آقای خاتمی قبل از انتخاب شهردار تهران به‌کار بردند و به شورای شهر اعلام کردند و آن اینکه شهردار باید «شخصیت ملی» باشد، اما برخی از این سخن، برداشت اشتباه کردند»

مشاور رئیس دولت اصلاحات معتقد است: «برخی در برداشت از «شخصیت ملی» دچار اشتباه شدند و گمان کردند اینکه شهردار انتخابی، وزیر یا معاون اول یا مشاور رئیس‌جمهور باشد، کفایت می‌کند، در حالی‌که منظور از شخصیت ملی این بود که فرد با تمام ارکان حکومت بتواند ارتباط برقرار و کار کند و همه ارکان حکومت هم فارغ از گرایش سیاسی خود با او همراهی کنند.»