محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با پاد اعلام کرد :گزارشی که خدمت رئیس جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در دو سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.فکر می‌کنم که بیان دو میلیون شغل یک اشتباه لفظی از سوی رئیس جمهور بود.