دکتر گل‌علیزاده - نایب رییس شورای‌عالی نظام پزشکی گفت: خانم دکتر رزاقی آذر - استاد ایرانی شرکت‌کننده در سمینار سه روز پیش دوبی، با حضور در نشست امروز شورای‌عالی نظام پزشکی، گزارشی از اتفاقات این سمینار و به‌کار بردن نام جعلی توسط یکی از سخنرانان عرب ارایه کرد.

وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی ضمن تقدیر از واکنش ایشان در برابر این کار و تاکید این استاد ایرانی بر جاودانه بودن نام "خلیج فارس"، ضمن اعتراض به برخورد ناشایست برگزار کنندگان سمینار، تصمیماتی هم در پاسخ به طرف اماراتی و نیز کوتاهی شرکت ایپسن در این سمینار گرفته شد.