مونته‌نگرو کشوری واقع در جنوب شرقی اروپا که به معنای «کوه سیاه» که به دلیل جنگل‌های تاریکی است که این سرزمین را پوشانده است.