نشست‌های کارگروه کانال خرید برجام به صورت ماهانه در وین برگزار و در خواست‌های واصله از سوی متقاضیان فروش اقلام موضوع کانال خرید مورد بررسی قرار می‌گیرد. آخرین جلسه این کارگروه هم‌زمان با نشست کمیسیون مشترک در ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد.

 

بر اساس نهمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه در خصوص اجرای برجام در بازه زمانی این گزارش، جلسات کانال خرید برجام برای اقلام با کاربری دو گانه به صورت منظم برگزار و در این دوره ۵ درخواست به کانال خرید ارایه شد که هر پنج درخواست مورد تایید واقع شده است.

 

در چارچوب ضمیمه ۴ برجام، کانال خرید ویژه‌ای برای خرید اقلام و کالاهایی با کاربرد دوگانه بر اساس آنچه در پاراگراف‌های ۱-۱-۶ و ۲-۱-۶ ذکر شده، آمده است.

 

بر اساس پاراگراف ۱-۱-۶ عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین شان، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای پرچم آنها به، یا برای استفاده در، یا به سود ایران، خواه منشاء آن در سرزمینشان باشد یا نباشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فنّاوری مندرج در سند INFCIRC/۲۵۴/Rev.۱۲/Part ۱، و چنانچه استفاده نهایی از آن برای برنامه هسته‌ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده‌های نهایی غیرنظامی غیرهسته‌ای باشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/۲۵۴/Rev.۹/Part۲، (یا آخرین نسخه‌های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می‌شود) و همچنین اقلام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیت‌های متعارض با این برجام کمک کند.

 

هم‌چنین بر اساس پاراگراف ۲-۱-۶، ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری یا سایر خدمات، و انتقال منابع مالی یا خدمات، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، تولید، یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری شرح داده شده در بند فرعی بالا مورد توجه است.

 

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به روند کند بررسی و تصویب درخواست‌ها در کانال خرید در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و ۱+۵ اعتراض و اعلام کرده است که کارآیی و بازدهی کانال خرید تا کنون کمتر از وظیفه‌ای که در برجام برای آن پیش‌بینی شده، بوده است و خواستار تسریع در روند تصویب درخواست‌ها شده است.