محمد باقر قالیباف سرسخت تر از آن است که با چند شکست، پا پس کشیده و سودای ریاست جمهوری را از سر بیرون کند. او راه های مختلف را آزموده و بر اساس شنیده هایی در محافل سیاسی و رسانه ای او این بار دل به کار حزبی بسته است. ناکامی های اصولگرایان در حرکن های حزبی قالیباف را ناامید نکرده و گویا قصد دارد که این بار از در تحزب و کار تشکیلاتی وارد میدان شود.

خبرهای اولیه بعد از انتخابات ۹۶ حاکی از آن بود که قالیباف به ستاد اجرایی فرمان امام خواهد رفت. گمانه دوم این بود که بنیاد مستضعفان را به قالیباف خواهند سپرد. این تصمیم اما نه تنها تا کنون به مرحله عمل نرسیده است ، بلکه بعد از اظهار نظر محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستعضفان کاملا منتفی شد. او گفته بود که «من نه چنین چیزی شنیده‌ام و نه چیزی دال بر صحت این مطلب دیده و خوانده‌ام». نسپردن این دو نهاد به قالیباف اما مسیر او را تغییر داد و سبب شد که یک راه اصولی تر برای ماندگاری در عرصه سیاست کشور بیابد. او علی رغم همه ضعف های تحزب در ایران با الگوبرداری از جریان رقیب و به طور خاص حزب ندای ایرانیان به سوی فعالیت حزبی می رود. او می داند که نباید روی همراهی و حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب خیلی حساب کند زیرا در اردیبهشت ۹۶ نیز پشت او را خالی کردند، برای همین هم قصد دارد از «جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» استفاده کند.

تصمیم قالیباف برای تمرکز بر کار حزبی به خودی خود اقدامی مثبت و قابل توجه است زیرا همه فعال سیاسی در کشور ما متفق القول اند که برای پیشرفت و توسعه سیاسی نیازمند توجه بیشتر و رفع این نقیصه هستیم. نکته اما این جا است که تلاش قالیباف در این زمینه چه نتیجه ای برای او به همراه دارد. فارغ از اینکه او در جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی چه پست و عنوانی خواهد داشت، باید منتظر ماند و دید که آیا این تشکل یک ورژن اصولگرا از ندای ایرانیان و صادق خرازی می سازد یا اینکه قالیباف و همراهانش بر همان مدار گذشته حرکت کرده و از حزب داری روی کاغذ فراتر نمی روند. تجربه تلخ اصولگرایان در کار حزبی راه قالیباف را ناهموار و کارشان را سخت تر می کند. هرچه باشد آن ها بارها در قالب هایی همچون جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان و جبهه پایداری وارد میدان سیاست ورزی شدند اما هر بار بیشتر از قبل از سیاست فاصله گرفتند.

هر چه هست محمد باقر قالیباف راه درستی را انتخاب کرده است . او حتی اگر در کوتاه مدت هم نتیجه نگیرد و یا اینکه سیستم خاص فعلی تصمیم ساز در جناح راست باز هم برای او در آستانه انتخابات موانعی منجر به حذف داشته باشد شکلی از سیاست ورزی را برگزیده که می تواند الگوی خوبی برای دیگر شخصیت های این جناح باشد . محمد باقر قالیباف با همین تاکتیک می تواند همچنان خود را به عنوان یکی از پتانسیل های سیاسی اصولگرایان حفظ کند.