فرحناز مینایی‌پور، مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در واکنش به رفتار اخیر یکی از ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در توییتر خود نوشت: به‌جای رفتار همراه با خشونت با نسل چهارم انقلاب، فرصت گفت‌وگو و بیان نظرات و تفکرات و سلیقه‌ها را برای دختران جوان سرزمین‌مان فراهم کنیم. 

فرصت گفت‌وگو و بیان نظرات و سلیقه‌ها را برای دختران جوان سرزمین‌مان فراهم کنیم