حسن حیدری در مشهد اظهار کرد: روز چهارشنبه گذشته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد به دنبال برگزاری یک مراسم هنجارشکنانه در برج سلمان این شهر که به جریحه‌دار شدن عفت عمومی و ایجاد موجی از نارضایتی‌ها دستگیر شد.

وی افزود: به دنبال دستگیری این مقام مسوول و تفهیم اتهام از سوی بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده، متهم راهی زندان شد.

گفتنی است؛ در پی برگزاری مراسمی در برج سلمان مشهد و انجام حرکاتی هنجارشکنانه، جمعی از شهروندان روز پنجشنبه به نشانه اعتراض نماز ظهر خود را مقابل ساختمان اداره‌کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی اقامه و عده‌ای نیز با تجمع مقابل اداره ارشاد مشهد، این حرکت را محکوم کردند.