غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در توییتر خود نوشت:

خدا را شکر حال که یک نماینده اصولگرای پایداری گاف دختر ...! را داده  و عضو فراکسیون امید و اعتدالی نیست، دیگر رسانه های اصولگرا احساس تکلیف نمی کنند به فحش ببندنش و هزار جور وارونه حرفش را جلوه بدهند. چون خودی بود! مشکلی نیست!