هویت نماینده ای که گفته بود «دختر خوشگلا رو نشون بده» لو رفت/عکس