زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگویی با اشاره به واژگونی مینی بوس در منطقه توسکاچشمه گلوگاه - دامغان اظهار داشت: در این حادثه یک نفر کشته و ۱۵ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه حال هفت نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است، افزود: مصدومان به بیمارستان های امام خمینی بهشهر و ثامن گلوگاه اعزام شدند.