شب گذشته در روستای هشچه بندر ماهشهر جوان ۳۰ ساله روستایی توسط خواهرزاده خود به قتل رسید.

بر اساس این گزارش این حادثه در پی بازی و شوخی با اسلحه شکاری و شلیک تیر و برخورد با نقاط حساس بدن مقتول به وقوع پیوسته است.

بندر ماهشهر یکی از شهرهای بندری در استان خوزستان است.