حسن رضایی‌فر افزود: سرنشین دیگر هنوز دیده نشده و به دلیل واژگون بودن بالگرد کار به سختی پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه کمک خلبان از لحاظ جسمی وضعیت مناسبی نداشته هنوز موفق به گفت‌وگو با وی نشدیم.

رضایی‌فر با بیان اینکه پس از گفت‌وگو با کمک خلبان و بالا آمدن لاشه بالگرد در مدت دو هفته علت سانحه اعلام می‌شود، اضافه کرد: تاکنون دو بار لاشه پیدا شده که یکبار کابل پاره شده و لاشه ۱۰ مایل دور شد و در حال حاضر نیز کشتی‌ها لاشه را پیدا کرده و با کابل در حال کشیدن آن به سمت اسکله هستند.

مدیرکل بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه اکنون دریا طوفانی است، نزدیک شدن کشتی‌ها به سکو خطرناک است و هر زمان مدیریت بحران مناسب دید، لاشه را به سکو انتقال می‌دهند.