در جریان انتقال مهدی طارمی به باشگاه الغرافه قطر ایجنتی حضور داشته که کارهای مرتبط با این انتقال را انجام داده و همچنین باید سهمی را برای خودش دریافت کند. در حالیکه سهم این ایجنت صد هزار دلار است، طارمی هنوز این پول را پرداخته نکرده تا وکیل ایتالیایی ایجنت مذکور اولتیماتومی ده روزه به باشگاه پرسپولیس و مهاجم سابقش بدهد. اگر طی این ده روز موضوع حل نشود، وکیل ایتالیایی در دادگاه طرح دعوی خواهد کرد.