خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد، وزارت دفاع قطر اعلام کرد این کشور توافقنامه خرید سامانه دفاع هوایی با شرکت ساخت تسلیحات نظامی "ریتیون" آمریکا را امضا کرد. این توافقنامه در مقر وابسته نظامی قطر در واشنگتن امضا شد.

سرلشکر ستاد حمد بن مبارک الدوای، فرمانده نیروهای دفاع هوایی قطر و تام کندی، رئیس هیات مدیریه شرکت ریتیون این توافقنامه را در حضور سرتیپ ستاد یوسف محمد الکواری، وابسته نظامی قطر در واشنگتن امضا کردند.