در حالی که مدت زمان زیادی تا آغاز جام جهانی باقی نمانده است فیفا گزارشی درباره بلیط های فروخته شده و باقیمانده جام جهانی اعلام کرد که در این میان ۱۰ کشوری که بیشترین بلیط ها را هم خریداری کرده اند مشخص شد که ترتیب آن به قرار زیر است:

۱-آمریکا ۸۰هزار بلیط

۲-برزیل ۶۶ هزار بلیط

۳-کلمبیا ۶۰ هزار بلیط

۴-آلمان ۵۵ هزار بلیط

۵-مکزیک ۵۲ هزار بلیط

۶-آرژانتین ۴۵ هزار بلیط

۷-پرو ۳۹ هزار بلیط

۸-چین ۳۷ هزار بلیط

۹-استرالیا ۳۵ هزار بلیط

۱۰-انگلیسی ۳۱ هزار بلیط