علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر درآمدهای بودجه و تکلیف مابه التفاوت ارز اعلامی با نرخ تعیین شده در لایحه بودجه گفت: هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است. ما باید این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث و بررسی قرار دهیم و اثرات آن را ارزیابی کنیم و سپس راجع به آن اظهار نظر کنیم.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: طبیعتا هرگونه تغییر در درآمدهای دولت چه افزایش و چه کاهش آن نیازمند ارائه اصلاحیه و متمم بودچه از سوی دولت خواهد بود.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه طبق قانون نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد، اظهار کرد: پس از نوسانات اخیر دولت ناچار بود با استفاده از فرمولهای اقتصادی و تامین منابع و توجه به مصرف کنندگان بازار را تنظیم کند و تصمیمی که اتخاذ شد نیز برای این بود که مصرف کننده، بازار، تولید کننده، متقاضیان ارز و مسافران تقاضا دارند شرایط ثبات داشته باشد تا بتوانند خود را با وضع بازار تنظیم کنند.

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: دولت در جلسات مختلف اعلام کرده می تواند منابع را تامین و  آنها را هدایت کند. البته به نظر من آثار اقتصادی نوسانات اخیر بازار ارز الان خود را نشان نمی دهد و ممکن است یکی دو ماه دیگر تاثیر آن را ببینیم. این موضوع همچنین بر تورم نیز بی تاثیر نیست اما بازهم به اقداماتی برمی گردد که دولت انجام می دهد.

یوسف‌نژاد یادآور شد:  امیدوارم تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی بتوانند به تصمیم اتخاذ شده که بر مبنای کارشناسی بوده پایبند باشند.  به هر حال ما مشکلات زیادی داریم و خیلی از متغیرها بر روی ارز تاثیرگذار هستند اما اینکه بگوییم نوسانات ارز مرتبط با تلگرام بوده یا آن را ناشی از دخالت کشورهای دیگر بدانیم اثر موثر تام ندارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت می تواند در آرامش فضا اثرگذار باشد  و باید مورد حمایت قرارگیرد. مجلس هم از این تصمیم پشتیبانی می کند چراکه ما معقتدیم شرایط باید برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شود.