هادی حق شناس در گفت‌وگویی درباره تبعات تصمیم عربستان برای بالا بردن قیمت نفت به بیش از ۸۰ دلار اظهار داشت: چند سالی است که نفت، قیمت بالای ۷۰ دلار را تجربه نکرده است، با توجه به اینکه عربستان روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند به ازای هر یک دلار افزایش روزانه ۱۰ میلیون دلار درآمد ارزی و سالانه درآمد افسانه‌ای بدست می‌آورد، طبیعی است این کشور با مجموعه هزینه‌هایی که در دنیا دارد به اینگونه درآمدها نیاز دارد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه هر قدر قیمت افزایش یابد تولید نفت شیل توجیه پیدا می‌کند، چون زمانی که قیمت‌ها به زیر ۴۰ دلار رسید، بخشی از تولید از بازار خارج شد، اما با افزایش قیمت تولید جدی می‌شود و اگر تولید نفت شیل به زمان قبل برگردد عرضه افزایش می‌یابد و مجددا به کاهش قیمت برمی‌گردیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اتحاد اوپک و غیراوپک به این دلیل بود که سقف تولید را ثابت نگه داشته و مازاد نداشته باشند تا قیمت افزایش پیدا کند اما اینکه قیمت نفت چقدر افزایش یابد که اوپک را ایمن نگه دارد و سایر تولیدکنندگان را وارد بازار نکند جای بحث جدی است.  شاید از یک سمت نگاه عربستان به این باشد که درآمدش افزایش یابد اما در عین حال تولیدکنندگان نفت شیل امریکا را نیز وارد بازار کند. 

وی خاطرنشان کرد: از منظر اقتصاد هر قدر قیمت نفت افزایش پیدا کند توجیه تولید نفت شیل بیشتر می‌شود و اگر شیل وارد بازار شود عرضه بیشتر می‌شود و ما مجددا شاهد سقوط قیمت نفت هستیم.

حق شناس اولین ابزار عربستان برای رسیدن به نفت ۸۰ دلاری را کاهش تولید اوپک عنوان کرد و گفت: عربستان به شدت وابسته به درآمد نفتی است و یک سوم تولید نفت اوپک وابسته به تولید عربستان است اگر این کشور به طور داوطلبانه هم کاهش تولید و عرضه داشته باشد منجر به افزایش قیمت نفت می‌شود.