به گزارش تارنمای «عکا» سرزمین های اشغالی به نقل از روزنامه «معاریو»، سر لشکر «عاموس یدلین» مدیر مرکز پژوهش های امنیت ملی اسرائیل که رابطه تنگاتنگی با فرماندهان ارتش و دستگاه های امنیتی این رژیم دارد، گفت: این سامانه (اس ۳۰۰) را به خوبی می شناسم، طرح برخورد با این تهدید (استقرار این سامانه) تهیه شده است، قطعا ما این تهدید را از بین خواهیم برد.

ستاد نیروهای مسلح روسیه ۲۵ فروردین و پس از حمله متجاوزانه آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه و زیرپاگذاشتن حاکمیت ارضی آن، از احتمال اجرای طرح ارایه سامانه پدافندی اس۳۰۰ به دمشق و سایر کشورها خبر داد.