برخی سربازان نظامی به شیوه ای شگفت آور استتار کرده و به گونه ای در طبیعت مخفی می شوند که شاید کمتر کسی متوجه حضور آنها در نقاط مختلف شود.