در این نامه که قرار است روز جمعه (فردا) در چندین روزنامه معتبر اروپایی و آمریکایی منتشر شود، آمده است: برای مدت بیش از یک دهه ما اروپایی ها و آمریکایی ها و جامعه بین الملل از تهدید فوری ایران هسته ای هراس داشته ایم؛ برای مقابله با این تهدید و تبدیل خاورمیانه به مکانی امن تر، جامعه بین الملل کنار هم قرار گرفت و از قدرت مذاکرات دیپلماتیک و قدرت تحریمها استفاده کرد.

سپس در پی ۱۳ سال تلاش های دیپلماتیک مشترک به یک پیشرفت مهم رسیدیم و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضاء کردیم و به این وسیله توانستیم نظارت های بی سابقه ای بر برنامه هسته ای ایران اعمال کنیم، بیشتر تاسیسات غنی سازی اورانیوم آنها را برچینیم و خطر مسابقه تسلیحاتی هسته ای را به میزان زیادی کاهش دهیم و حتی یک قطره خون هم بر زمین ریخته نشد؛ بعلاوه، این کنترلها پس از ۱۰ سال برجام متوقف نخواهند شد: ایران همچنان مشمول کنترلهای معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای خواهد بود که غنی سازی را محدود خواهد کرد. 

در ادامه این نامه آمده است: تنها علتی که توانستیم این کار را انجام دهیم این بود که کنار هم ایستادیم؛ ما اروپایی ها و آمریکایی ها در کنار هم نشان دادیم که یک مشارکت نیرومند فراآتلانتیک می تواند ائتلافی ایجاد کند که به روسیه و چین هم تعمیم پیدا کند و مورد تائید جامعه بین الملل قرار گیرد. این ائتلاف اکنون در خطر قرار گرفته است زیرا دولت آمریکا در جهت رها کردن توافق هسته ای حرکت می کند و این درحالی است که هیچ مدرکی از اینکه ایران به تعهداتش عمل نکرده باشد در دست نیست. تاثیر کوتاه مدت این اقدام، پایان کنترل ها بر برنامه هسته ای ایران است که به یک منبع دیگر برای مناقشه ویرانگر در خاورمیانه و فراتر از آن منجر خواهد شد و تاثیر بلندمدت آن نیز حتی جدی تر است و آن وارد شدن خسارت پایدار بر اعتبار ما به عنوان شریکان بین المللی در مذاکرات و بطور کلی تر، خسارت به دیپلماسی به عنوان ابزاری برای رسیدن به صلح و تضمین امنیت است. 

نمایندگان پارلمان های آلمان، فرانسه و انگلیس می افزایند: ما در نگرانی های ابراز شده درباره رفتار ایران شریک هستیم، اما متقاعد شده ایم که به این مسائل باید جدا از برجام رسیدگی شود. این به نفع آمریکا و اروپا است که از اشاعه هسته ای در این منطقه آشفته جلوگیری کنیم و مشارکت فرا آتلانتیک را حفظ کنیم. ما از گفت وگو در مورد بهترین راههای پرداختن به چالشها استقبال می کنیم، اما باید شفاف بگوییم: اگر برجام از بین برود، ایجاد یک ائتلاف بزرگ دیگر حول تحریمها علیه ایران ناممکن خواهد بود، ما باید چیزی را که یک دهه طول کشید به آن دست یابیم و موثر هم بوده است، حفظ کنیم. 

در پایان این نامه آمده است: ساختن ائتلاف و ایجاد اجماع یکی از وظایف اصلی ما به عنوان اعضای پارلمانهاست. از این رو از شما (نمایندگان کنگره آمریکا) می خواهیم که در ائتلاف تشکیل شده برای مهار برنامه هسته ای ایران باقی بمانید. این نه تنها علامتی نیرومند از ماندگاری مشارکت فراآتلانتیک ماست، بلکه همچنین پیامی به مردم ایران خواهد بود.